Regulamin sprzedaży hurtowej

Informacje ogólne
1.Hurtownia zastrzega sobie prawo do wysyłki towaru po wcześniejszej – pozytywnej weryfikacji klienta/odbiorcy.
2.Jednym z warunków jest podanie poprawnego numeru nip na podstawie, którego będziemy mogli zweryfikować rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.
3.Nie sprzedajemy towaru do sklepów w miejscowościach gdzie mamy własne sklepy lub sklepy, które na stałe z nami współpracują.
4.Ze względu na obecność na wielu platformach gwarantujemy pełną dostępność towaru – tylko z ostatniej nowej kolekcji do 48 godzin po jej ukazaniu się.
5. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.hurt.efektsklep.p (dalej zwany jako Hurtownia) przez kupujących (dalej zwanych jako Klient).
6. Firma Handlowa “MAGDA” Marzena Agnieszka Jadziewicz z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 24, 77-400 Złotów

NIP: 7671044436
REGON: 570296045

Tel. +48 602 104 970
E-mail: sklep@efektsklep.pl

Realizacja zamówień
1. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, instytucji oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Hurtownia nie obsługuje osób fizycznych.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie poprawnych danych.
3. Aby móc korzystać z Hurtowni należy się zarejestrować w systemie. Klient dokonując rejestracji akceptuje Regulamin sprzedaży hurtowej.
4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
4.1. dodanie do koszyka produktu
4.2. wybór rodzaju płatności
4.3. wybór miejsca wydania rzeczy
4.4. złożenie w Hurtowni zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.
5. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia konta w sklepie.
6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia i jego potwierdzenia przez Hurtownię.
7. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
8. Wszystkie ceny podane w Hurtowni są cenami brutto i są wyrażone w polskich złotych.
9. Do każdego zamówienia jest dołączana faktura VAT.
10. W celu wprowadzenia zmian do zamówienia (po przekazaniu zamówienia do realizacji nie ma możliwości jego modyfikacji), lub jego anulowanie należy wysłać wiadomość na adres mailowy : sklep@efektsklep.pl .
11. W wypadku braku zamówionych towarów w magazynie, Hurtownia poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
12. Minimum logistyczne wynosi 200 zł brutto.
13. Zamówienia są wysyłane w dni robocze do 7 dni od daty złożenia zamówienia.
14. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub InPost. Wyboru dokonuje Klient podczas składania zamówienia.
15. W chwili odbierania przesyłki z zamówieniem, należy upewnić się co do jej stanu w obecności kuriera i w razie zniszczenia lub naruszenia należy sporządzić w jego obecności protokół szkody, który stanowi podstawę do rozpatrzenia reklamacji.
16. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów. Nie ma to jednak wpływu na ceny produktów zamówionych przed zmianą ceny.
17. Zdjęcia produktów i ich kolorystyka mogą się różnić od faktycznego ich wyglądu.
18. Hurtownia stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

3. Sposoby płatności:
3.1. przedpłata na konto bankowe numer rachunku: 04 8944 0003 2600 2059 3000 0010
3.2. płatność przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)

Reklamacje
1. Hurtownia na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych.
2. Jeżeli Klient po otrzymaniu zamówienia znajdzie w towarze wady fabryczne, uszkodzenia mechaniczne lub stwierdzi niezgodność otrzymanego towaru z zamówionym, może skorzystać z uprawnień reklamacyjnych. Należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 888 657 144 lub adresem mailowym: sklep@efektsklep.pl, a następnie odesłać razem z towarem, dostępny na stronie internetowej Hurtowni, wypełniony formularz reklamacji.
3. Hurtownia nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Klienta na koszt odbiorcy.
4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
5. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwe, wówczas nastąpi zwrot poniesionych kosztów. Klient może również zatrzymać reklamowany towar i domagać się obniżenia ceny towaru.
6. Hurtownia dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Różnice w wyglądzie towarów (np. mogące wynikać z innych parametrów monitora Klienta) nie stanowią podstawy do uznania roszczeń reklamacyjnych.

Własność intelektualna
1. Opisy na stronie hurt.efektsklep.pl są chronione prawami autorskimi. Nie zezwala się ich na kopiowanie.
Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Hurtownia.
2. Hurtownia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Hurtowni wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Hurtownie w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

Postanowienia końcowe
1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Hurtownia deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. Produkty prezentowane na stronie Hurtowni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od wprowadzenia go na stronę internetową https://hurt.efektsklep.pl
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu